szereplők

szereplők

Fazola Henrik Miskolc-hámori anyakönyv szerint: Születése: Würzburg, 1730. Meghalt: Ómassa, 1779. április 16.

Apai neve: Johann Hainrich Fassola

A család származása: Firenze külső városa Fiesole

Aláírása: Henrich Fassolla

Fazola Lénárd 1737-1805 Fazola Henrik öccse. Egri kovács- és lakatosmester.

Karl Ferenc a Miskolcon állomásozó Osztrák lovasezred orvosa, Karl Tekla édesapja.

Karl Ottó királyi testőrtiszt, főhadnagy (Karl Tekla nagybátyja)

Karl Philipp Henrich von Greiffenklau würzburgi hercegérsek (Karl Tekla nagybátyja)

Karl Friedrich Schönborn osztrák kancellár, würzburgi hercegérsek (Karl Tekla nagybátyja)

Gróf Barkóczy Ferenc egri püspök, főispán és földesúr, (tehetséges mestereket telepít le külföldről Egerbe, a barokk művészet, építészet megteremtése miatt)

Gróf Gyáraki Grassalkovich Antal Ő Eminenciája, Mária Terézia királynő tanácsosa.

Von Deschan Gottfried királyi bányatanácsos szomolnoki bányászati felügyelőség.

Johann Georg Schwartz Kőnig hámorsáfár Róniczon.

Johann Georg Oegg mester Würzburgi kovács- és lakatosmester, a barokk kovácsolás mestere.

Johann Georg Gfelner irányításával épül a massa, Szomolnok.

Gróf Váry Péter Uppony.

Pápai Tóth Mihály lelkipásztor kántortanító, geológus, Diósgyőr.

Truppollai György a koronauradalom tiszttartója, Diósgyőr.

Jónás Mihály munkavezető a Péter bányánál.

Sesztina János vaskereskedő, Debrecen.

Kulcsár Kázmér céhvezető egri lakatosmester.

Hofner János egri lakatosmester.

Kaminszky Efrém egri lakatosmester.

Id. Kaminszky Kázmér egri lakatosmester.

Carlo Adamit templomfestő, Eger.

Giacomo Berrát márványfaragó, Eger.

Lerch Mihály diósgyőri céhvezető, építésfelügyelő.

Fischer Jónás kohómester Dobsina.

Stuller József kohómester Ómassa.

Stuller Antal kohósegéd Ómassa.

Schmidt János kovács, frisselőmester, Ómassa.

Schmidt József frisselősegéd, Ómassa.

Szepesi János kovács, hámoros mester Ómassa.

Szin Lajos kovács hámoros mester Ómassa.

Joskó kocsis, Ómassa.

Rozi Joskó felesége, Ómassa.