Előszó

Előszó

Egy belevaló tanár sokat kirándul a diákjaival, hogy közös élményeket és életszerű ismereteket szerezzenek hazánk tájairól, egy belevaló debreceni tanár pedig a kirándulásait főleg a hegyekbe szervezi, például a legközelebbi hegységbe, a Bükkbe, hiszen felüdülés az alföldi embernek, ha hegyet mászhat és a rengeteg erdőben csatangolhat.

Mi szinte minden közös szabadidőnket a Garadna völgyében töltöttük. Szerettem ezt a környéket, és a diákjaim is megszerették. Én már a gyerekkoromból ismertem ezt a vidéket, hiszen a diákéveimet a közeli iparvárosban töltöttem, de azt hiszem az alföldi gyerekekben is kialakult valamiféle kötődés a Bükk varázslatos világához.

Felfedeztük a rejtettebb ösvényeket is, nemcsak a turista utakat, egy idő után már nevükön szólítottuk az itt honos növényeket, és a néhanapján szembe találkoztunk az erdőben lakó állatokkal is. Az őskohó mellett is sokszor elgyalogoltunk, míg valamelyik érdeklődőbb diák kérdezősködni kezdett róla. Amikor hazaértünk, én, no meg néhány gyerek, aki vállalta, hogy a legközelebbi kiránduláson kiselőadásban számol be a többieknek, rögtön bevettük magunkat az iskolai könyvtárba meg szétnéztünk az interneten is, és kiderült valamivel több, mint kétszázhúsz évvel ezelőtt itt a Garadna völgyében volt a Diósgyőri kohászat bölcsője. Megismerkedtünk Fazola Henrik Würzburgi születésű kovácsmesterrel is, aki megteremtette a királyi Magyarország vaskohászatát, ezzel elősegítve a vasipar gyors fejlődését. A magyar vaskohászat fénykorát ebben az időben élte meg.

Fazola Henrik és felesége, Karl Tekla
Fazola Henrik és felesége, Karl Tekla (rekonstrukció)

Ez a regény, amelyet a Kedves Olvasó a kezében tart, azonban nemcsak Fazola Henrikről meg az ő munkásságáról szól, hanem egy gyönyörű és kitartó nőről, Karl Tekla asszonyról is. A Garadna völgyi küzdelmes életet és a vaskohászatot hiteles bizonyítékok alapján mutatom be, a többit pedig elképzeltem. Olyannak, amilyenné bennem kialakult a dokumentumok megtekintése, a helyszínek bejárása, a kortörténeti írások lapozgatása után.

Örömmel tölt el, hogy a regény olvasásával Ön is részese lesz egy megemlékezésnek, amellyel egy olyan ember előtt tisztelgünk, aki a szorgalommal párosuló elszántságával megalapozta a magyar ipar fejlődését, és példaként áll ma is előttünk, hogy ugyanilyen eltökélt buzgalommal dolgozzunk az országunkat felvirágoztató ügyeken.

Debrecen, 2008